piątek, 19 kwietnia, 2024

Faktoring to nowoczesne narzędzie finansowe, którego popularność stale rośnie. W gąszczu różnych terminów finansowych i okołofinansowych, mogą pojawić się nieścisłości, czym tak naprawdę jest faktoring. W dzisiejszym wpisie postaramy się wskazać różnice między nim a kredytem, windykacją i ubezpieczeniem.

Faktoring a kredyt

Zarówno faktoring, jak i kredyt operacyjny są sposobami bieżącego finansowania firmy. Mogą być stosowane alternatywnie lub komplementarnie. Nie należy jednak mylić z sobą tych pojęć, gdyż znacznie różnią się one od siebie. Faktoring jest świadczony przez firmy faktoringowe i banki, a kredyt może być udzielany tylko przez bank. Aby skorzystać z faktoringu nie trzeba przechodzić uciążliwej procedury kredytowej, bez której nie obejdzie się w przypadku kredytu. Podpisanie umowy faktoringowej jest szybsze i nie wiąże się z przebrnięciem przez tak wiele procedur jak ma to miejsce przy wniosku kredytowym.

Faktoring a windykacja

Faktoring polega na niwelowaniu braku płynności finansowej, wynikającego z udzielania kredytu kupieckiego. Z usługą windykacji mamy do czynienia wtedy, gdy płatnik nie uregulował swojej należności po terminie płatności faktury. Kompetencje firmy faktoringowej różnią się więc od możliwości jej windykacyjnej odpowiedniczki, choć na rynku działają podmioty, które wyspecjalizowały się w obu usługach.

Faktoring a ubezpieczenia

Obie dziedziny łączy pojęcie transferu ryzyka i niewypłacalności kontrahentów. W faktoringu w grę wchodzi przejęcie ryzyka przez firmę faktoringową, nie jest to jednak tożsame z zakresem tradycyjnie rozumianej usługi ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel obejmuje swoim zakresem cały obrót lub majątek przedsiębiorstwa. Firma faktoringowa z kolei przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności danego płatnika lub niezapłacenia konkretnej faktury.

Więcej na temat faktoringu przeczytasz na https://www.indos.pl/oferta/faktoring/? – Zapraszamy!

Tags: ,

Related Article

No Related Article

https://beesafe.pl/porady/co-mozna-miec-w-bagazu-podrecznym/ bardirovka.com amobile.pl