piątek, 19 kwietnia, 2024

Nazwa konstrukcje żelbetowe może budzić pewne zastanowienie w kręgach osób, które z budownictwem mają niewiele do czynienia. Jednak jak się okazje to niezwykle popularna nazwa specjalnych konstrukcji, wykorzystywanych podczas budowy różnego rodzaju obiektów.

Czym są konstrukcje żelbetowe?

Konstrukcje żelbetowe (lub tez w skrócie żelbet) to nic innego jak beton uzupełniony wkładkami stalowymi. W rzeczywistości definicja ta doskonale odpowiada na pytanie, czym jest żelbeton, jednak niezwykle ważne jest tu uściślenie pojęcie stosowanych w konstrukcji wkładek stalowych, gdyż to od ich ilości zależy czy dana konstrukcja zostanie nazwana konstrukcją betonową, czy już konstrukcją żelbetonową. Konstrukcje żelbetowe to obok stali jedne z najczęściej wymienianych materiałów konstrukcyjnych.

Budowa konstrukcji żelbetowych

Standardowe konstrukcje żelbetowe składają się w głównej mierze z betonu, a także ułożonej w odpowiednich rozstawach stali zbrojeniowej. W tego typie konstrukcji obydwa z tych materiałów (stal oraz beton) bardzo dobrze się uzupełniają. Każdy z nich wykazuje także inne właściwości konstrukcyjne. I tak stal pracuje dużo lepiej pod wpływem rozciągania danego elementu, natomiast beton bardzo dobrze pracuje w przypadku ściskania.

Skąd wiadomo, ile danego materiału należy użyć w konstrukcji?

Jak i w przypadku każdego innego rodzaju konstrukcji, tak i w przypadku konstrukcji żelbetowych, konieczne są bardzo precyzyjne wyliczenia. I tak na drodze skompilowanych obliczeń projektowych, dany konstruktor wyznacza ilość niezbędnej stali zbrojeniowej oraz rozstawy prętów. T ma z kolei zapewnić pełną i efektywną współpracę tych dwóch elementów konstrukcji. W tym przypadku stal jest „zatopiona” w betonie, a to z kolei doskonale zwiększa jej odporność przed korozją, powodując także zmniejszenie nośności w wyniku pożaru. Beton z kolei stanowi swojego rodzaju izolację termiczną, chroniąc tym samym stal przed czynnikami obniżającymi jej nośność. Co ciekawe, konstrukcje żelbetowe mogą być wykonywane zarówno na miejscu danej budowy, jak i w zakładzie prefabrykacji. Wszelkiego rodzaju konstrukcje żelbetowe znalazły ogromne zastosowanie w budownictwie i to dzięki nim dziś jesteśmy w stanie wykonywać mosty, zapory, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, wysokościowce, ściany oporowe i inne konstrukcje. Ogrom możliwości ich wykorzystania sprawił, że konstrukcje te są bardzo popularne w budownictwie i chętnie stosowane. Zapewniają dużą odporność na różne warunki atmosferyczne.

Więcej informacji znajdziesz na stronie konstrukcje żelbetowe.

Tags: ,

Related Article

zobacz wiecej inc.org Industrialny metalowy stolik pomocniczy na laptopa loft