piątek, 19 kwietnia, 2024

Szkolenia ATEX kierowane są do osób pracujących w  strefach szczególnego zagrożenia wybuchem, pracowników technicznych na stanowiskach o podwyższonym zagrożeniu pożarem oraz dla osób na wyższych szczeblach odpowiadających za bezpieczeństwo pracy w zakładach objętych strefą zagrożenia wybuchem. Wszystkie realizowane przez nas szkolenia wynikają z wytycznych prawa obowiązującego w miejscach pracy o podwyższonym ryzyku pożarowym i są dostosowywane pod konkretny zakład pracy. Dokonana zostaje ocena ryzyka i  dokładna analiza stref zagrożenia wybuchem. Pod tym kątem przedstawiane są wszystkie prawne wymogi dotyczące bezpieczeństwa  dla urządzeń i systemów i praktyczne aspekty minimalizacji szans wystąpienia wybuchu. Każdy, kto ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat zakończenia szkolenia ATEX . Ukończenie kursu jest równoznaczne ze spełnieniem (w podstawowym zakresie) wymogów Polskiej Normy PN-EN 60079-17 dotyczących kompetencji wymaganych od osób pracujących w strefach EX.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Równie ważne jak znajomość obowiązujących norm bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Bez względu na regulacje prawne i obowiązek posiadania odpowiedniego zaświadczenia zachęcamy wszystkich na kurs 1 pomocy. Opracowany przez naszych specjalistów kurs pierwszej pomocy to dawka niezbędnych informacji przekazywana w przystępny i prosty do zapamiętania sposób. Osoby na co dzień zajmujące się tym zawodowo w praktyce zaprezentują Ci, jak należy zachować się w niebezpiecznej sytuacji wymagającej udzielenia pomocy.

Kurs pierwszej pomocy – dla kogo jest obowiązkowy?

Uważamy że umiejętność udzielenia piewszej pomocy powinien znać każdy, są zawody lub szczególne przypadki gdzie kurs taki wymagany jest przez prawo. Do osób zobowiązanych do odbycia obowiązkowego szkolenia zaliczamy:

  • nauczycieli,
  • kandydatów na kierowców,
  • wybrane osoby w dużych firmach (na kazdej zmianie powinna się znajdować przynajmniej 1 taka osoba)

Wiedza przekazywana na naszych szkoleniach może się okazać przydatna każdemu bez wględu na rodzaj wykoknywanego zawodu ,czy umiejętność prowaedzenia pojazdów dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wzięcia udziału w naszych warsztatach.   

 

Tags: ,

Related Article

No Related Article

plus.pl zobacz wiecje https://buzzhouse.pl/minimalizm-i-cieplo-nowa-era-ogrzewania-tarasowego/